Obsadené termíny: 

2024

27.07.2024  - svadba (kaštieľ Košťany)

 02.08.2024 - svadba (Čunovo)

03.08.2024 -svadba (BA)

04.08.2024 - svadba (Castel Mierovo)

17.08.2024 - svadba (Ružomberok)

23.08.2024 - svadba (Láb)

24.08.2024 - svadba (Láb)

31.08.2024 - svadba (Lisková)

07.09.2024 - svadba (BA)

14.09.2024 - svadba (Ponteo Rusovce)

20.09.2024 - svadba (Wiegerova Vila)

21.09.2024 - svadba (Gbely)

28.09.2024 - svadba (Sv.Jur)

05.10.2024 - svadba (Sv.Peter)

26.10.2024 - svadba (Bašta Pajštún) 

2025

25.07.2025 - svadba (Rozálka - Pezinok)

26.07.2025 - svadba (Pálenica Jelšovce)